Mindehøjtidlighed
Kaffebord med mere hos Josef Kunstpavillonen